23. april 2014
BLOG
Øjvind Hesselager:
Teknologitosser

Fleksjob punkteret for DJ-medlemmer

Regeringens udspil til reform på fleksjobområdet fjerner både fleksibiliteten og helt centrale muligheder for mange DJ-medlemmer, der har brug for at blive på arbejdsmarkedet med et job, der giver mening.
25/06/2012 | 09:07
Mogens Blicher Bjerregårds billede
Mogens Blicher Bjerregård
Formand for Dansk Journalistforbund

Regeringens udspil til reform på fleksjobområdet fjerner både fleksibiliteten og helt centrale muligheder for mange DJ-medlemmer, der har brug for at blive på arbejdsmarkedet med et job, der giver mening.

Hele ideen bag fleksjobordningen var jo, at mennesker med varige lidelser kunne blive i job til overenskomstmæssig løn og pension. Nu risikerer vi at lade dem i stikken, fordi regeringens udspil til en reform af fleksjob indeholder en række radikale omlægninger af tilskudsmuligheder og varighed for fleksjobordningen samt en afskaffelse af muligheden for at få fleksjob i egen virksomhed.

I reformudspillet lægges der op til en væsentlig forringelse af indtægtsgrundlaget for fleksjobbere. Helt konkret, vil en fleksjobber, der i dag tjener 40.000 kroner med reformen miste minimum 13.700 kroner.

En stor del af DJs medlemmer arbejder som freelancere og selvstændige, og det fortsætter de med at gøre, når de visiteres til fleksjob. Den mulighed afskaffer regeringen, fordi det anses for at være administrativt besværligt. Det rammer DJs medlemmer særlig hårdt. Det bør da også være systemet, der skal indrette sig efter de intentioner, der er i en lov og ikke omvendt.

Regeringen vil gerne tilskynde folk til at påtage sig stadig flere arbejdstimer. Men flere af de medlemmer på fleksjob, vi i DJ møder, er ramt af lidelser som muskelsvind og svære depressioner. Det er svært at forestille sig, hvordan økonomiske incitamenter skal få dem op i arbejdstimer.

Når vi taler med vores ledige fleksjob-medlemmer erfarer både de og vi desuden, at det i praksis viser sig at være endog meget vanskeligere at finde beskæftigelse, når der er en række skånehensyn. Præmissen i regeringens foreslåede ændringer synes at være en næsten ligestilling mellem arbejdsløse og fleksjobbere, og det giver ingen mening.

Disse forringelser risikerer at punktere de positive elementer i udspillet, hvor der lægges vægt på, at ledige fleksjobbere skal have samme aktive indsats som andre ledige, ligesom det kan være positivt, at ledige fleksjobbere tilskyndes til at forblive i a-kasse regi, og dermed kan nyde godt af den branchespecifikke rådgivning a-kassen kan yde.

Vi vil i DJ nøje følge udviklingen af fleksjobordningen og opfordrer alle parter til at tage udgangspunkt i hele ideen bag ordningen. Tag udgangspunkt i de mennesker, der har brug for ordningen frem for administrationen af den og en mistro til udnyttelsen af den.

Kommentar

17/08/2012 - 02:17
Anders Böye

Den nuværende regering har igen givet lidkøb på deres idealisme i jagten på kassetænkning . Det sker med økonomiske sanktioner mod de handicappede og folk med funktionsnedsættelser. Denne befolkningsgruppe vil man nu gøre mere "raske" ved at reducere deres indtægtsgrundlag. Kort sagt: Måske kan de blinde se bedre, hvis vi tæver dem lidt på tegnebogen.? Hvis kuren virker bør vi afskaffe sundhedssystemet og blot give en bøde til de mindre raske.
Den nuværende realøkonomiske recession lukker luften ud af det rummelige arbejdsmarked og fjerner enhver individuel motivation om arbejdsindsats og fastholdelse af arbejdsidentitet, såfremt man fjerner forskellen på ledighedsydelse for fleksjobbere og indtægt i fleksjob efter 1.januar 2013.

Vores Formand for DJ er lige ovenover citeret for at sige:
,".. ligesom det kan være positivt, at ledige fleksjobbere tilskyndes til at forblive i A-kasse regi, og dermed kan nyde godt af den branchespecifikke rådgivning A-kassen kan yde."
Dette udsagn kalder på en hos formand Mogens manglende indsigt i,
 at fleksjobbere ikke er medlem af en A-kasse af den simple grund,
at de ikke er dagpengeberettiget.
I min optik bringer udtalelsen også et fokus på, at karrierespecifik rådgivning nu også tilbydes af A-kassen i konkurrence med DJ´s egen rådgivning?
Så kære Formand Mogens skal jeg som fleksjobber prioritere kontingent til DJ eller til A-kassen ift. rådgivning?
Der er netop faldet en retlig afgørelse om minimums overenskomstløn til journalistiske fleksjobbere i DJ favør. Det er jo rigtig fint for DJ.
Virkeligheden er at en del af arbejdsmarkedet som tilbyder journalistiske fleksjob stillinger omgås minimumskravet ved at ansætte journalister som informationskonsulenter og i stedet anvender HK-overenskomster der ligger op til 12.000 kr. om måneden lavere end det , man som DJ medlem med behørig anciennitet burde have efter nedre kvartil i en DJ overenskomstløn.
Den stigende arbejdsløsheds procenten for vores branche og et nu stigende antal Berlingske journalister som igen bliver ramt af nedskæringer, tja, så er vi bliver vi flere og flere til at søge de få jobs.
Heldigvis er jeg nu som midaldrende blevet konkurrence optimeret. For jeg kan indtil 31. december 2012 erhverves i et fleksjob på reduceret tid af en kommende arbejdsgiver for en for virksomheden nettolønudgift på under 7.500 kr. om måneden efter fradrag.
Det betyder at hvis en arbejdsgiver modtager tre journalister visiteret til fleksjob og de alle hver dækker 1/3 del arbejdstid, så er en fuldtidsstilling dækket ind og sandsynligheden for at alle tre er fraværende samtidigt minimal. Kort sagt: Tre friske hoveder til ét hoveds pris.

Med venlig hilsen
Anders Böye

Medlem af DJ siden oktober 1986.
Journalist, Certificeret KaosCoach, Master i Professionel Kommunikation.
Godkendt fleksjobber pr. 14 aug. 2012 og far til 3 plus evt. dem fra mine 8 år i Søværnet.

Tilmeld dagligt nyhedsbrev

Jobopslag

Ritzau søger reporter til Sydney, Australien

ritzau
Ansøgningsfrist: 25/04/2014

Ekstra Bladet søger Journalist til sportsredaktionen

Ekstra Bladet
Ansøgningsfrist: 28/04/2014

Kristeligt Dagblad søger en Sundheds- og samfundsreporter til avisen

Kristeligt Dagblad
Ansøgningsfrist: 25/04/2014

Kristeligt Dagblad søger en digital journalist til k.dk

Kristeligt Dagblad
Ansøgningsfrist: 25/04/2014

Nyt fra Kommunikationen.dk